Ανακαινισμένο πρατήριο

Κατασκευασμένο και ανακαινισμένοπρατήριο υγρών καυσίμων στο Γέρακα