Κατασκευή πρατηρίου

Κατασκευή πρατηρίου καυσίμων στον Άλιμο από τον Μάστορα