Τοποθέτηση πλαστικού πατώματος

Τοποθέτηση πλαστικού πατώματος σε δωμάτιο διαμερίσματος