Πλαστικό πάτωμα σε σαλόνι

Πλαστικό πάτωμα σε σαλόνι διαμερίσματος