Δάπεδο σκληρής ξυλείας

Δάπεδο σκληρής ξυλείας μετά την τοποθέτηση