τοποθέτηση αρμών σε πάτωμα

Δημιουργία αρμών σε τοποθέτηση μαρμάρινο υ πατώματος