Κατασκευή κεραμοσκεπής κορινθία στην Κόρινθο

Κατασκευή κεραμοσκεπής στην ορεινή Κορινθία