επισκευασμενη κεραμοσκεπή

Μετά την επισκευή της κεραμοσκεπής το τελικό αποτέλεσμα