Τοποθέτηση εποξειδικού πατώματος

Τοποθέτηση εποξειδικού πατώματος από τον Μάστορα