Εποξειδικό πάτωμα, εργοστάσιο

Τοποθέτηση ποξειδικού πατώματος σε εργοστάσιο