• Εποξειδικό πάτωμα, εργοστάσιο

  Εποξειδικό πάτωμα σε εργοστάσιο

  Τοποθέτηση ποξειδικού πατώματος σε εργοστάσιο

 • Δεύτερη επίστρωση πατητής τσιμεντοκονίας

  Δεύτερη στρώση πατητής

  Δεύτερο στρώμα με πατητή τσιμεντοκονία

 • Τοποθέτηση εποξειδικού πατώματος σε αποθήκη

  Τοποθέτηση εποξειδικού σε αποθήκη

  Τοποθέτηση εποξειδικού πατώματος σε αποθήκη στα Μέγαρα

 • Δάπεδο πατητής τσιμεντοκονίας

  Δάπεδο πατητής

  Το δάπεδο μετά από την επίστωση της πατητής τσιμεντοκονίας του

 • Τοποθέτηση εποξειδικού πατώματος

  Τοποθέτηση εποξειδικού πατώματος

  Τοποθέτηση εποξειδικού πατώματος από τον Μάστορα

 • τοποθέτηση τσιμεντοκονίας πριν

  Στρώσιμο πατητής τσιμεντοκονίας

  Πριν το στρώσιμο της πατητής τσιμεντοκονίας στο πάτωμα

Leave Comment