ελαιοχρωματισμοί τεχνοτροπίες σε μορφή ξύλου

ελαιοχρωματισμοί τεχνοτροπίες σε πράσινο ξύλο