διαγνωστικο κεντρο μαστογραφια

Ανακαίνιση διαγνωστικού κέντρου

Η σωστή και έγκυρη πρόληψη σώζει ζωές. Ο χώρος μέσα στον οποίο διαδραματίζονται όλες οι ενέργειες διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας επιδράει άμεσα στην ψυχοσύνθεση του ατόμου. Η καλή και άμεση επικοινωνία ανάμεσα στον γιατρό και τον ασθενή καθορίζει την εξέλιξη της θεραπευτικής αντιμετώπισης και τον βαθμό ικανοποίησης των ίδιων των ασθενών κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους.…