Μακέτα από μονωτικό υλικό

Δείγμα από μονωτικό υλικό τοίχου