Ο-Μάστορας αναλαμβάνει τις τοποθετήσεις ξύλινων κουφωμάτων σε κατοικίες και διαμερίσματα. Η αντικατάσταση των παλαιών ξύλινων κουφωμάτων μπορεί να αφορά τις εσωτερικές πόρτες ενός σπιτιού, είτε τα εξωτερικά του ανοίγματα. Σε κάθε περίπτωση Ο-Μάστορας με το εξειδικευμένο συνεργείο του φροντίζει για την ομαλή τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

  • Αφαιρεί με προσοχή τα παλιά ξύλινα κουφώματα,
  • αναλαμβάνει την αποκομιδή τους,
  • τοποθετεί τα καινούρια ξύλινα κουφώματα με προσοχή,
  • μονώνει τις ενώσεις των κουφωμάτων με τους τοίχους (όταν πρόκειται για εξωτερικά κουφώματα)  και
  • αποκαταστεί τυχόν ζημιές, που θα προκληθούν από την αφαίρεση των παλαιών ξύλινων κουφωμάτων.

Η εργασία θα χρειαστεί μία μέρα για να ολοκληρωθεί, εάν τα κουφώματα δεν ξεπερνούν τα 6. Αφού κάνετε τον απαραίτητο έλεγχο για την ομαλή λειτουργία των ξύλινων κουφωμάτων, θα σας παραδώσουμε το έργο.

Ζητήστε μια προσφορά

Όνομα (απαιτείται)

Email (απαιτείται)

Τηλέφωνο (απαιτείται)

Περιγράψτε μα τι θέλετε να κάνετε

Δείτε περισσότερα για τοποθετήσεις κουφωμάτων