Οι τοποθετήσεις κουφωμάτων αλουμινίου γίνονται από εξειδικευμένο συνεργείο, που διαθέτει Ο-Μάστορας. Για την επιλογή των κατάλληλων κουφωμάτων θα σας δώσουμε τις συμβουλές μας, αλλά η τελική απόφαση είναι δική σας.

Ο-Μάστορας:

  • θα αφαιρέσει τα παλιά κουφώματα αλουμινίου,
  • θα αναλάβει την αποκομιδή τους,
  • θα τοποθετήσει τα καινούρια με προσοχή,
  • θα μονώσει τις ενώσεις των κουφωμάτων αλουμινίου με τους τοίχους και
  • θα αποκαταστήσει τυχόν ζημιές, που θα προκληθούν από την αφαίρεση των παλαιών κουφωμάτων αλουμινίου.

Η εργασία θα χρειαστεί μία με δύο μέρες για να ολοκληρωθεί, εάν τα κουφώματα αλουμινίου δεν ξεπερνούν τα 10. Αφού κάνετε τον απαραίτητο έλεγχο για την ομαλή λειτουργία των κουφωμάτων αλουμινίου, θα σας παραδώσουμε το έργο.

Ζητήστε μία προσφορά

Όνομα (απαιτείται)

Email (απαιτείται)

Τηλέφωνο (απαιτείται)

Περιγράψτε μα τι θέλετε να κάνετε

Δείτε περισσότερα για τις τοποθετήσεις κουφωμάτων