ο χώρος μετά την τοποθέτηση γυψοσανίδας

Ο εκθεσιακός χώρος μετά την τοποθέτηση γυψοσανίδας