Κατοικία με γυψοσανίδες στους τοίχους

Κατοικία με γυψοσανίδες στους τοίχους και την οροφή