εφαρμογή γυψοσανίδων και τοποθέτηση σε οροφή

εφαρμογή γυψοσανίδων και τοποθέτηση σε οροφή καταστήματος