Τοποθέτηση γυψοσανίδας σε κατάστημα

Τοποθέτηση γυψοσανίδας σε ισόγειο κατάστημα