Αποθήκη από γυψοσανίδες

Αποθήκη από γυψοσανίδες κατασκευασμένη στην Αττική