τοποθέτηση τσιμεντοκονίας πριν

Πριν το στρώσιμο της πατητής τσιμεντοκονίας στο πάτωμα