Δάπεδο πατητής τσιμεντοκονίας

Το δάπεδο μετά από την επίστωση της πατητής τσιμεντοκονίας του