Δείγμα από θερμοπρόσοψη τοίχου

Δείγμα από θερμοπρόσοψη σε εξωτερικό τοίχο