Ολοκλήρωση θερμοπρόσοψης

Ολοκλήρωση θερμοπρόσοψης και βάψιμο