Θερμομόνωση ταράτσας και δημιουργία πράσινου δώματος

Σχεδιάγραμμα για το πως γίνεται η δημιουργία πράσινου δώματος σε θερμομονωμένη ταράτσα