Τοποθέτηση ηχομόνωσης με γυψοσανίδα

Τοποθέτηση ηχομόνωσης με γυψοσανίδα σε ισόγειο χώρο κατοικίας