γκρέμισμα εσωτερικού τοίχου κουζίνας

Η αλλαγή χρήσης ενός επαγγελματικού χώρου ή, η ανάγκη για τη διαμόρφωση νέων χώρων σε μια κατοικία έχουν σαν αφετηρία το γκρέμισμα τοίχων. Ο-Μάστορας αναλαμβάνει το γκρέμισμα των εσωτερικών τοίχων και διαθέτει τα απαραίτητα υποστηρικτικά συνεργεία για την αναδιαμόρφωση του χώρου σας.

Στα γκρεμίσματα τοίχων περιλαμβάνεται και το ξήλωμα του παλαιού ηλεκτρολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού, που πιθανόν να υπάρχει εντός των τοίχων. Η αποκομιδή των μπάζων και όλων των άχρηστων υλικών γίνεται από εμάς και, ο χώρος παραδίδεται καθαρός.

Όπως είναι φυσικό το γκρέμισμα ενός τοίχου δημιουργεί στο χώρο (διπλανούς τοίχους και πατώματα) μερεμέτια, που θα πρέπει να διορθωθούν. Ο-Μάστορας φροντίζει να σοβατίσει τις ενώσεις των τοίχων, να τις βάψει και να επιδιορθώσει τα χαλασμένα πατώματα. Όλες οι παραπάνω εργασίες είναι προμελετημένες από ειδικό μηχανικό, που φροντίζει για την οργάνωση των συνεργείων.

Επιπλέον Ο-Μάστορας στα γκρεμίσματα τοίχων φροντίζει:

  • να ενημερωθούν οι γείτονες για τις επερχόμενες εργασίες,
  • να μη ενοχλούνται τις ώρες κοινής ησυχίας,
  • να διατηρούνται οι κοινόχρηστοι χώροι καθαροί,
  • να προστατευθούν και να αμπαλαριστούν τα αντικείμενα, που βρίσκονται στο χώρο
  • και επίσης να επανασυνδεθούν οι ηλεκτρικές γραμμές και οι υδραυλικές σωληνώσεις που έχουν κοπεί.

Όλες οι οικοδομικές εργασίες, που αφορούν τα γκρεμίσματα τοίχων, γίνονται με γνώμονα την ασφάλεια των ανθρώπινων ζωών και την προστασία της περιουσίας σας.

γκρέμισμα όλων των εσωτερικών τοίχων

Αν θέλετε να είστε απόλυτα νόμιμοι, θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία.

Στην περίπτωση γκρεμίσματος οποιουδήποτε τοίχου χρειάζεται άδεια από την Πολεοδομία.  Για να καταθέσετε την αίτηση, χρειάζεται να έχετε μαζί σας ένα αντίγραφο των σχεδίων από την πολεοδομία και τεχνική έκθεση από τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου.

Επίσης, αν χρησιμοποιηθεί κάδος στο πεζοδρόμιο, θα χρειαστεί άδεια από τον δήμο.

Δείτε τα βήματα που ακολουθούμε στο γκρέμισμα τοίχων

1. Υπεύθυνος μηχανικός

Έρχεται ο υπεύθυνος μηχανικός, για να κάνει αυτοψία και μια εκτίμηση του εύρους των εργασιών, που θα απαιτηθούν πριν και μετά το γκρέμισμα του τοίχου.

2. Έκδοση αδείας

Συγκεντρώνονται τα απαραίτητα έγγραφα και κατατίθενται στις αρμόδιες αρχές.

3. Γκρέμισμα τοίχου

Εξειδικευμένοι τεχνίτες με τη χρήση των απαραίτητων εργαλείων ολοκληρώνουν το γκρέμισμα του τοίχου.

4. Αποκομιδή απορριμμάτων

Όλα τα μπάζα και ότι άλλο άχρηστο υλικό απέμεινε μετά το γκρέμισμα του τοίχου, απομακρύνεται με προσοχή.

5. Αποκατάσταση

Όλοι οι αρμόδιοι τεχνικοί πιάνουν αμέσως δουλειά και φροντίζουν για την άμεση αποκατάσταση του χώρου. Χτισίματα, σοβατίσματα, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά και ό,τι άλλο χρειάζεται να επιδιορθωθεί, γίνεται το γρηγορότερο δυνατό, ώστε ο χώρος να γίνει και πάλι λειτουργικός.

6. Παράδοση έργου

Αν δεν υπάρχει κάποια επιπλέον συμφωνηθείσα εργασία, ο μηχανικός μετά από έλεγχο της δουλειάς, παραδίδει το έργο.