Δείγμα υφής θερμοπρόσοψης

Δείγμα της υφήε της θερμοπρόσοψης