ανακαινισμένο σαλόνι

Πλήρως ανακαινισμένο σαλόνι στην Κηφισιά