Οι ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες, ο ισχυρός ανταγωνισμός και οι τάσεις της μόδας είναι οι παράγοντες, που επιβάλλουν την ανακαίνιση των επαγγελματικών χώρων. Η ανάγκη για την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε νέα δεδομένα και το όραμα για την αύξηση της κερδοφορίας τους, οδηγούν τους επιχειρηματίες σε στοχευμένες επενδύσεις μέσα στο χώρο της δουλειάς τους.

Οι ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων δεν είναι πλέον μια απλή υπόθεση. Απαιτείται πλάνο, μελέτη, σχεδιασμός, οργάνωση. Η σωστή διαχείριση αυτών των συνιστωσών θα αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα βελτιώσει την απόδοση του προσωπικού, θα αυξήσει την πελατεία και θα αποσβέσει την επένδυση το συντομότερο δυνατό.

Οι ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων πρέπει να αποσκοπούν:

  • Στη βελτίωση της λειτουργικότητας. Η άριστη εκμετάλλευση κάθε σπιθαμής του χώρου επιτυγχάνεται με την αναδιάταξη του εξοπλισμού και των επίπλων, με τη διαμόρφωση νέων εσωτερικών χωρισμάτων και την τοποθέτηση σύγχρονου εξοπλισμού.
  • Στην αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού. Η βελτιστοποίηση του περιβάλλοντος εργασίας κάνει το υπαλληλικό προσωπικό πιο αποδοτικό. Η αυτοματοποίηση της εργασίας εξοικονομεί χρόνο για αποδοτικότερη απασχόληση.
  • Στην αύξηση της πελατείας. Ένα ανανεωμένο περιβάλλον που στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο κοινό, αποτελεί μαγνήτη για κάθε υποψήφιο πελάτη.
  • Στην αύξηση του brand-name. Η απόκτηση εταιρικής ταυτότητας του επαγγελματικού χώρου προσδίδει κύρος και πρέπει να είναι αυτοσκοπός.

Οι ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων μπορεί να είναι μερικές, ή ολικές. Ανάλογα με τις ανάγκες και το διαθέσιμο budget, καταρτίζεται το πλάνο της ανακαίνισης.  Ακολουθεί η μελέτη του χώρου, ο σχεδιασμός, η επιλογή των υλικών, ο καθορισμός του χρονοδιαγράμματος του έργου και τέλος η εκτέλεσή του. Στις μερικές ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων, επιδίωξη είναι οι εργασίες να γίνονται χωρίς η επιχείρηση να κλείσει, όταν αυτό είναι εφικτό.

Ο Μάστορας  αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων ανακαίνισης επαγγελματικών χώρων με τη συνέπεια, που τον διακρίνει. Η εικοσαετής εμπειρία του προσωπικού και τα πάνω από 100 έργα που έχει ολοκληρώσει, δίνουν στο Μάστορα όλα τα εφόδια για την άρτια εκτέλεση του τεχνικού κομματιού κάθε έργου ανακαίνισης. Ενώσαμε την σχεδιαστική εμπειρία με την τεχνική εμπειρία και ανεβάσαμε το πήχη για ακόμη αρτιότερα αποτελέσματα.

Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας, για να βρούμε την ιδανική λύση για την αναμόρφωση του επαγγελματικού σας χώρου

Ονοματεπώνυμο (απαιτείται)

Email (απαιτείται)

Τηλέφωνο (απαιτείται)

Τομέας δραστηριότητας

Επιθυμητό έργο

Περιοχή

Δώστε μας ότι άλλες πληροφορίες θεωρείτε ότι είναι καλό να γνωρίζουμε (Π.χ. ύψος επένδυσης, πιθανές ημερομηνίες χρονοδιαγράμματος, ιδιαιτερότητες του χώρου, ώρες που θα θέλατε να σας καλέσουμε κ.τ.λ.)

Δείτε περισσότερα για τις ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων