Φωτογραφίες από την τοποθέτηση ταπετσαριών από συνεργείο του Μάστορα σε τοίχους διαμερισμάτων στην Αθήνα.

Τοποθέτηση παιδικής ταπετσαρίας σε παιδικό δωμάτιο και τοποθέτηση ολότοιχης ταπετσαρίας σε σαλόνι διαμερίσματος. Και οι δύο ταπετσαρίες προέρχονται από τον Stickerman ταπετσαρίες τοίχου, του οποίου  ο Μάστορας είναι και επίσημος εφαρμοστής.

2 Comments
  1. Blondie

    Turkey Day with a new chwip-ln-lai/sdouse. Last week we talked about how couples can make a “holiday game plan”; well, parents are part of this equation too. Just because you and your sweetie have made a game

  2. Cindy

    Consequently, it’s essential anyone search for impartial critiques and testimonials of men and women who have
    experience of playing there.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit