Ο Μάστορας ανέλαβε την κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικής ράμπας σε είσοδο καταστήματος. Η ράμπα προορίζεται για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των προμηθευτών της εταιρείας και τοποθετήθηκε στην είσοδο της αποθήκης.

2 Comments
  1. Lainey

    Learning a ton from these neat arsilcet.

  2. JamesRic

    No matter how you do it, losing weight is an individual thing. Friends can help you but they can’t lose the weight for you. You’ve got to take charge of your weight loss from the beginning if you want to get serious about losing weight. The following tips will help.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit