Ταράτσα σε μονοκατοικία στον Άγιο Δημήτριο είχε προβλήματα στεγάνωσης. Η υγρασία περνούσε από τις ενώσεις της τοιχοποιίας με την ταράτσα και εισχωρούσε στο εσωτερικό της κατοικίας. Τη λύση έδωσε Ο-Μάστορας με την ολοκληρωτική στεγάνωση όλων των γωνιών της ταράτσας με επιστρώσεις ειδικών στεγανωτικών υλικών.

Η στεγάνωση της ταράτσας έγινε με ιδιαίτερη προσοχή καθώς οι κλίσεις της ταράτσας δεν ευνοούσαν τη ροή των υδάτων προς τις υδροροές.

1 Comment
  1. Dillian

    Not bad at all fellas and gaalsl. Thanks.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit