Δείτε σε φωτογραφίες μερικές από τις μεταλλικές κατασκευές που φτιάξαμε και τοποθετήσαμε σε διάφορους χώρους και για διαφορετικές χρήσεις.

1 Comment
  1. Krystallynn

    I seearhcd a bunch of sites and this was the best.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit