Ο Μάστορας ολοκλήρωσε την τοποθέτηση θερμοπρόσοψης σε μονοκατοικία στη περιοχή του Κορωπί. Στις φωτογραφίες μπορείτε να διακρίνετε την ποιότητα της εργασίας, τόσο στην τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών, όσο και στις λεπτομέρειες (γωνίες, συνδέσεις, επιχρίσματα).

1 Comment
  1. Krystallynn

    Exmlrteey helpful article, please write more.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit