Ο Μάστορας ανέλαβε να δώσει μια διαφορετική διακοσμητική γραμμή σε σαλόνι διαμερίσματος στη Μεταμόρφωση. Για τις διακοσμητικές παρεμβάσεις χρησιμοποιήθηκαν ειδικές κατασκευές από γυψοσανίδα, ξύλινα διακοσμητικά, εντοιχισμένα σποτάκια και κρυφός φωτισμός. Η επιλογή των χρωμάτων έγινε με βάση τον υπόλοιπο διάκοσμο του σαλονιού και τα έπιπλα του.

1 Comment
  1. Gracelyn

    Notihng I could say would give you undue credit for this story.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit