Ο Μάστορας ανέλαβε την διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου πολυκαταστήματος. Τοποθετήθηκαν διαχωριστικά από γυψοσανίδες, διακοσμητικές γυψοσανίδες στο χώρο πωλήσεων του καταστήματος, καθώς και διακοσμητικές γυψοσανίδες με κρυφούς φωτισμούς στις οροφές.

1 Comment
  1. Johnavon

    I love the combination of PlainText and Dropbox as well. I was torn between PlainText and Simplenote, because I like Sio#eenmtl&p8217;s design better, but the bonus of using Plaintext and Dropbox is I can Spotlight-search for the doc I just typed up on my iPod Touch and instantly find and open it. Most people seem to use Simplenote, so it’s nice to find someone else using Plaintext.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit