Ολοκληρώθηκε το βάψιμο του σπιτιού εξωτερικά σε διαμέρισμα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Η πολυκαιρία είχε καταστρέψει τους εξωτερικούς σοβάδες του σπιτιού, κάτι που ανέβασε το βαθμό δυσκολίας του έργου. Τελικά το εξωτερικό βάψιμο του σπιτιού ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

1 Comment
  1. Delly

    Very valid, pithy, suinccct, and on point. WD.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit