Ο Μάστορας προχώρησε στην αντικατάσταση του αποχετευτικού συστήματος σε υπόγειο επαγγελματικού χώρου. Στην ουσία ξηλώθηκε το προβληματικό παλιό σύστημα και δημιουργήθηκε νέο πιο λειτουργικό.

1 Comment
  1. Charlotte

    Ho ho, who woluda thunk it, right?

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit